ĐÀO TẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHÓA HỌC

MÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH

“Triết lý của Học Viện Đào Tạo VMP”

Cũng chính vì thế, chúng tôi không chỉ cung cấp những khóa đào tạo mà còn tư vấn, thực hiện những giải pháp ”Trước – Trong – Sau” đào tạo để mang lại giá trị cao (High Value) cho cá nhân và Doanh nghiệp. Chúng tôi ”phát triển nhân sự của doanh nghiệp thành loại A” thông qua việc giúp người học nhận thức được giá trị đóng góp, thay đổi tư duy và nâng cao hiệu suất của mình bằng hoạt động đào tạo và huấn luyện.

VMP và mô hình: ''Phát triển nhân sự thành loại A''

VMP, viết tắt của 3 từ Value – Mindset – Performance, đồng thời là 3 thành tố tạo nên một nhân sự hạng A(*) tại Doanh nghiệp.

* Một nhân sự loại A được hiểu là người mang lại giá trị cao cho tổ chức (High Value), đồng thời có tư duy tích cực và đúng về phương pháp thực hiện (Right Mindset), và đạt hiệu suất cao (KPI) trên các công việc được giao (Max Performance).

Vì vậy, chúng tôi tạo nên mô hình đào tạo hiệu quả mang tên V.M.P và đó cũng chính là Học Viện Đào Tạo VMP (VMP Academy) ngày nay. Ở mỗi chương trình Đào tạo, học viên sẽ tạo thêm giá trị (Value) cho bản thân & tổ chức, đổi mới tư duy (Mindset) từ đó tạo nên phương pháp mới và cải thiện hiệu suất (Performance) làm việc tại doanh nghiệp.

 

biến nhân sự thành loại a

Năm 2025, VMP trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ đào tạo và huấn luyện chuyên sâu đáp ứng đầy đủ 3 giá trị: thay đổi tư duy, gia tăng giá trị và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân sự.

VMP ACADEMY lựa chọn nâng cao giá trị (Value), đổi mới tư duy (Mindset). Và cải thiện hiệu suất ( Performance ) làm việc cho mọi cá nhân và Doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO XUẤT SẮC CỦA VMP

IN-HOUSE/ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Bằng việc “may đo”theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

Liên hệ ngay với tư vấn

PUBLIC/ ĐÀO TẠO CÁ NHÂN

Đào tạo cá nhân & khai giảng có chọn lọc.

Xem lịch khai giảng

MICRO LEARNING

Đào tạo và kèm cặp theo nhiều giai đoạn.

Tìm hiểu thêm

TRAINING ROADMAP

Xây dựng và vận hành lộ trình Đào tạo

Tìm hiểu thêm

BLENDED TRAINING

Đào tạo kết hợp giữa Online & Offline

Tìm hiểu thêm

BẢN TIN ĐÀO TẠO

/Video

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

XEM THÊM